Katedra technológie a manažmentu stavieb

Z histórie

Katedra technológie a manažmentu stavieb začala pôsobiť 1. júla 2002 pod názvom Katedra realizácie stavieb. Terajší názov katedry sa používa od 1. septembra 2004.

Katedra vznikla na základe požiadaviek z praxe pre výchovu technológov a manažérov výstavby všetkých druhov stavieb, ich údržby, správy a rekonštruckie. Na katedre pracujú i pracovníci, predtým pôsobiaci na iných katedrách (napr. cestného staviteľstva, železničného staviteľstva).

Od svojho vzniku zorganizovala množstvo odborných akcií a zapojila sa do výskumu na fakultnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

V oblasti vzdelávania sa podarilo zabezpečiť akreditáciu úplne nového študijného programu Technológia a manažment stavieb v odbore Stavebníctvo.

Od vzniku katedry ju viedol prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. od roku 2006 ju viedla doc. Ing. Mária Trojanová, PhD. do 31. augusta 2010.

Od 1. septembra 2010 katedru opäť vedie prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc..

Reklamy