Katedra technológie a manažmentu stavieb

Štátne skúšky

Komisia č. 1 – inžinierske štúdium (Stavebníctvo – TMS) 17.6.2019 (AE 307)

Predseda:             prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., UNIZA, SvF, KTMS

Alt. predseda:     prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., STU Bratislava, SvF, KTS

Členovia: 

Ing. Pavol Kajánek, PhD., VÚD Žilina

doc. Ing. Renáta Bašková, PhD., TU Košice, SvF, KTS

Ing. Pavol Liška, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Tajomník:              Ing. Michaela Ďurinová, UNIZA, SvF, KTMS

 

Komisia č. 1 – inžinierske štúdium (Stavebníctvo – TMS) 18.6.2019 (AE 307)

Predseda:             prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., UNIZA, SvF, KTMS

Alt.predseda:       doc. Ing. Michal Božík, PhD., STU Bratislava

Členovia:

Ing. Daniela Čanigová, SSC Bratislava

Ing. Vladimír Řikovský, CSc. , VUIS – CESTY, spol. s r. o.,Bratislava

Ing. Pavol Liška, Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Tajomník:              Ing. Michaela Ďurinová, UNIZA, SvF, KTMS

 

Komisia č. 2 – bakalárske štúdium (Stavebníctvo – TMS) 17.6.2019 (AE202)

Predsedníčka:      doc. Ing. Mária Trojanová, PhD., UNIZA, SvF, KTMS

Alt. predsed.:       doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD., UNIZA, SvF, KSMAM

Členovia:

Ing. Peter Danišovič, PhD., UNIZA, SvF, KTMS

Ing. Ľuboš Remek, PhD., UNIZA, SvF, KTMS

Ing. Martin Rázga, PhD., SZČO, Štiavnička

Tajomník:             Ing. Martina Margorínová, UNIZA, SvF, KTMS

 

Komisia č. 3 – bakalárske štúdium (Stavebníctvo – TMS) 17.6.2019 (AE203)

Predsedníčka:      doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová, UNIZA, SvF, KTMS

Alt. predsed.:       Ing. Juraj Šrámek, PhD., UNIZA, SvF, KTMS

Členovia: 

Ing. Štefan Šedivý, PhD., UNIZA, SvF, KTMS

Ing. Daniel Papán, PhD., UNIZA, SvF, KTMS

Ing. Ružena Moravčíková, PhD., SSC IVSC, Žilina

Ing. Dušan Putirka, PhD., Calibrum s.r.o., Pliešovce

Tajomník:             Ing. Peter Schenk, UNIZA, SvF, KTMS

 

 

Reklamy