Katedra technológie a manažmentu stavieb

Štátne skúšky

Katedra technológie a manažmentu stavieb

Harmonogram inžinierskych štátnicových komisií

 Komisia č. 1 – inžinierske štúdium (Stavebníctvo – TMS)

Predseda:  

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. ,  UNIZA, SvF, KTMS

Alt.predseda: 

doc. Ing. Michal Božík, PhD.,   STU Bratislava, SvF, KTS

Členovia:

Ing. Vladimír Řikovský, CSc.,   VÚIS Cesty Bratislava

Ing. Daniela Čanigova ,   SSC Bratislava

Ing. Pavol Kajánek, PhD. ,   VÚD, a. s., Žilina

 

Tajomník:

Ing. Marián Macuľa ,   UNIZA, SvF, KTMS


Komisia č. 2 – inžinierske štúdium (Stavebníctvo – TMS) 

Predseda: 

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.,  STU Bratislava, SvF, KTS

Alt. predseda:

prof. Ing. František Schlosser, CSc., dôchodca

Členovia:

doc. Ing. Renáta Bašková, PhD.,  TU Košice, SvF, KTSM

Ing. Dušan Putirka, PhD., CALIBRIUM s.r.o., Pliešovce

Ing. Ľudmila Černá,  Infram Brno

Ing. Milan Čuraj, PhD., M Silnice SK, s.r.o.,

Ing. Branislav Nemec, PhD., STRABAG s.r.o.

Tajomníčka:

Ing. Martina Margorínová,   UNIZA, SvF, KTMS

Harmonogram bakalárskej štátnicovej komisie

Komisia č. 3 – bakalárske štúdium (Stavebníctvo – TMS)

Predsedníčka:  

doc. Ing. Mária Trojanová, PhD.,  UNIZA, SvF, KTMS

Alt. predseda: 

doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová,  UNIZA, SvF, KTMS

Členovia:  

doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD., UNIZA, SvF, KSMAM

Ing. Peter Danišovič,   UNIZA, SvF, KTMS

Ing. Luboš Remek, PhD.,   UNIZA, SvF, KTMS

doc. Ing. Martin Moravčík, PhD.,  UNIZA, SvF, KSKM

doc. Ing. Ján Rybárik, CSc.,  UNIZA, SvF, KPSU

Tajomník:

Ing. Juraj Šrámek, PhD.,   UNIZA, SvF, KTMS

 

Reklamy