Katedra technológie a manažmentu stavieb

Štátne skúšky

Komisia  1 – inžinierske štúdium (stavebníctvo – TMS) 18.6.2018 (AE 307 )

 Predseda:           prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.                                         UNIZA, SvF, KTMS

Alt.predseda:      prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.                                  STU Bratislava, SvF, KTS

Členovia:              doc. Ing. Renáta Bašková, PhD.                                STU Košice, SvF, KTSM

Ing. Vladimír Řikovský, CSc.                                      VÚIS Cesty Bratislava

Ing. Daniela Čanigová                                                 SSC Bratislava

Tajomník:            Ing. Štefan Šedivý, PhD.                                               UNIZA, SvF, KTMS

 

 Komisia 1 – bakalárske štúdium (stavebníctvo – TMS) 18.6.2018 (AE202)

 Predsedníčka:      doc. Ing. Mária Trojanová, PhD.                               UNIZA, SvF, KTMS

Alt. predsed.:        doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD.                            UNIZA, SvF, KSMAM

Členovia:               Ing. Peter Danišovič, PhD.                                           UNIZA, SvF, KTMS

Ing. Luboš Remek, PhD.                                               UNIZA, SvF, KTMS

Ing. Martin Rázga, PhD.                                               SZČO Štiavnička

Tajomníčka:         Ing. Martina Margorínová                                           UNIZA, SvF, KTMS

 

Komisia 2 – bakalárske štúdium (stavebníctvo – TMS) 18.6.2018 (AE203)

Predsedníčka:      doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová                                    UNIZA, SvF, KTMS

Alt. predseda:      doc. Ing. Martin Moravčík, PhD.                                  UNIZA, SvF, KSKM

Členovia:              doc. Ing. Ján Rybárik, CSc.                                             UNIZA, SvF, KPSU

Ing. Daniel Papán, PhD.                                                 UNIZA, SvF, KSMAM

Ing. Ružena Moravčíková, PhD.                                   SSC IVSC, Žilina

Ing. Dušan Putirka, PhD.                                         Calibrium, s.r.o. Pliešovce

Tajomník:            Ing. Peter Schenk                                                             UNIZA, SvF, KTMS

 

Reklamy