Katedra technológie a manažmentu stavieb

Simulátor riadenia tunelov

cropped-obrc3a1zok11.png

Simulátor riadenia cestných tunelov bol vybudovaný, ako jeden z čiastkových cieľov projektu Centra výskumu v doprave (CVD).

Simulátor je realizovaný ako reálne pracovisko operátora pre virtuálny dvojrúrový diaľničný tunel s dĺžkou cca 1 km a možnosťou spracovávania údajov operátora z reálnej prevádzky tunelov v simulátore. Technologická vybavenosť virtuálneho tunela je v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.

Zariadenie umožňuje:

  • pripraviť pracovníkov tunela na výkon pracovných úloh súvisiacich so zberom dát pre tvorbu predikčných modelov,
  • pravidelne overovať a kontrolovať reakcie operátorov na simulované mimoriadne udalosti,
  • vytvoriť priestor na odskúšanie rôznych modelových situácií bez priamych väzieb na technologické vybavenie tunela a s možnosťou pripojenia na existujúce tunely správcov.
Reklamy