Katedra technológie a manažmentu stavieb

Pracovníci katedry

Vedúci katedry : prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.,   jan.mikolaj@fstav.uniza.sk,   041/513 5850

Zástupkyňa ved.katedry : doc. Ing. Mária Trojanová, PhD.,  maria.trojanova@fstav.uniza.sk,   041/513 5857

Tajomník katedry: Ing. Juraj Šrámek, PhD.,   juraj.sramek@fstav.uniza.sk,   041/513 5870

Sekretariát katedry: Ing. Vladimíra Hostačná,   ktms@fstav.uniza.sk,   041/513 5851

Ing. Katarína Ilovská (t.č. materská dovolenka)

Pedagogickí pracovníci:

Ing. Peter Danišovič, PhD.,   peter.danisovic@fstav.uniza.sk,   041/513 5871
prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., jan.mikolaj@fstav.uniza.sk,   041/513 5850
Ing. Ľuboš Remek, PhD.,   lubos.remek@fstav.uniza.sk,   041/513 5863
Ing. Juraj Šrámek, PhD., juraj.sramek@fstav.uniza.sk, 041/513 5870
Ing. Štefan Šedivý, PhD.,   stefan.sedivy@fstav.uniza.sk,   041/513 5861
doc. Ing. Mária Trojanová, PhD., maria.trojanova@fstav.uniza.sk, 041/513 5857
doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová,   katarina.zgutova@fstav.uniza.sk,   041/513 5858
Ing. Ingrid Zuziaková,   ingrid.zuziakova@fstav.uniza.sk,   041/513 5869 (t.č. materská dovolenka)

Doktorandi:

Ing. Martina Margorínová
Ing. Peter Schenk
Ing. Lenka Mičechová
Ing. Michaela Ďurinová

Externí spolupracovníci:

Ing. Milan Čuraj, PhD.
Ing. Jozef Jachym, PhD.
Ing. Pavol Kajánek, PhD.
Ing. Branislav Nemec, PhD.
Ing. Martin Pitoňák, PhD.
Ing. Dušan Putirka, PhD.
prof. Ing. František Schlosser, CSc.
doc. Dr. Ing. Milan Valuch

 

doc. Dr.

Reklamy