Katedra technológie a manažmentu stavieb

Nezávislý výskum

Nezávislý výskum inžinierskych stavieb na zvýšenie efektívnosti konštrukčných prvkov

V rámci cieľa projektu bude možnosť

  • vybudovania prototypu zariadenia pre nezávislé experimentálne merania fyzikálno-mechanických vlastností konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb
  • štandardizácia spolupráce s partnermi z hospodárskej praxe na výskume existujúcich konštrukčných prvkov, príčin ich porúch a výskum technológií a postupov eliminácie ich vzniku.
  • spolupráca na vývoji nových technológií v oblasti prvkov inžinierskych stavieb a ich aplikácii v praxi.

Cieľom projektu bolo skúmať negatívne vplyvy na životné prostredie pri používaných technológiách konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb. Výskum bol orientovaný na vývoj technológií, ktoré redukujú negatívne dopady na životné prostredie s hodnotením ekonomickej efektívnosti aplikácie nových technológií v praxi.

Hlavným zámerom projektu bolo vybudovanie prototypu zariadenia pre nezávislé experimentálne merania fyzikálno-mechanických vlastností konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb. Zariadenie pozostáva zo špičkových diagnostických a meracích zariadení, v kombinácii s IT vybavením, ktoré dokážu v reálnych podmienkach merať a hodnotiť požadované parametre konštrukčných prvkov inžinierskych stavieb.

Bližšie informácie

 

Reklamy