Katedra technológie a manažmentu stavieb

ECOROADS

ECOROADS

Effective and COordinated ROAD infrastructure Safety operations

Projekt ECOROADS (Efektívne a koordinované riadenie bezpečnosti na cestnej infraštruktúre) )nadväzuje na workshopy ktoré sa realizovali vo februári a máji 2013 na pôde Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Táto iniciatíva vznikla po havárií autobusu v tuneli Sierra v Švajčiarsku 13. marca 2012, nehoda pri ktorej vyhaslo 28 životov z toho 22 detských, napriek tomu, že tunel bol v roku 2005 hodnotený ako “dobrý” v teste EuroTAP. Príčinou týchto fatálnych následkov bola stena bezpečnostného zálivu umiestnená kolmo k smeru jazdy vozidiel bez tlmiča nárazu.Tunel

Tento bezpečnostný problém je typický pre Európske tunely, podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry by takýto nedostatok v bezpečnosti mal byť identifikovaný a riešený v rámci bezpečnostného auditu a periodických bezpečnostných inšpekcií. Táto smernica však neplatí pre tunely, pre ktoré platí smernice Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti.

Cieľom projektu ECOROADS je preklenúť bariéru ktorú predstavuje formálna interpretácia týchto dvoch smerníc. Úlohou je vytvoriť zjednotený prístup pre riadenie bezpečnosti na celej cestnej infraštruktúre. Nástrojmi riešenia sú:

  • Workshopy so správcami európskych tunelov a cestnej siete
  • Výmena najlepších skúseností medzi správcami a bezpečnostnými technikmi.
  • Simulácie bezpečnostných inšpekcií a auditov s účasťou bezpečnostných technikov pre cesty a tunely
  • Odporúčania a príručka pre aplikáciu inšpekcií a auditov pri riadení bezpečnosti v tuneloch

 

Snímka

 

EcoroadsEC

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 652821

Reklamy