Katedra technológie a manažmentu stavieb

Diplomové práce

Pokyny na vypracovanie diplomových prác:

  • Obal MODREJ farby má na chrbte číslo DP (v tvare 2017-TMS-číslo), v hornej časti na prednej strane uviesť priradené vygenerované číslo  katedrou (štrnásťčíslie!)

(čísla diplomových prác – viď nižšie, nástenka)

  • Odovzdanie DP – odovzdáva sa 1 originál + 1 kópia v HRUBEJ knižnej väzbe + príslušné tlačivá po vložení do CRZP,  na sekretariáte KTMS do termínu podľa harmonogramu akademického roka (do 06.06.2017)

očíslovaný zoznam prác DP 2017

Reklamy