Katedra technológie a manažmentu stavieb

Bakalárske práce

Zoznam-bakalarskych-prcac-20191

Pokyny na vypracovanie bakalárskej práce:

  • Obal podľa šablóny pre Bc. práce, ktorú ponúka EDIS, má na chrbte číslo BP (v tvare 2019-TMS-číslo), v ľavej hornej časti na prednej strane uviesť priradené vygenerované číslo katedrou ( štrnásťčíslie!)

(čísla bakalárskych prác – viď vyššie, nástenka)

  • Odovzdanie BP – odovzdáva sa 1 originál + 1 kópia vo väzbe EDISU + príslušné tlačivá po vložení do CRZP,  na sekretariáte KTMS do termínu podľa harmonogramu (04.06.2019, vrátane).

 

 

Reklamy