Katedra technológie a manažmentu stavieb

Výsledky ŠVOČ, Sekcia č. 5-Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológie stavieb, 25.04.2019

1. miesto a zároveň nominácia do medzinárodného kola ŠVOČ

Meno študenta: Bc. Zuzana Maslíková

Ročník: Ing., 2. ročník

Téma: Hodnotenie vybraných deformačných charakteristík asfaltových zmesí

Vedúci práce: Ing. Juraj Šrámek, PhD.

2. miesto a zároveň nominácia do medzinárodného kola ŠVOČ

Meno študenta: Ján Achberger

Ročník: Bc., 3. ročník

Téma: Zhodnotenie ekonomickej návratnosti vybraného stavebného diela využiteľného pre rozvoj cestovného ruchu

Vedúci práce: Ing. Štefan Šedivý, PhD.

3. miesto

Meno študenta: Miroslav Handrk

Ročník: Bc., 3. ročník

Téma: Riziková analýza vybraného slovenského cestného tunela

Vedúci práce: Ing. Peter Danišovič, PhD.

4. miesto

Meno študenta: Martina Remencová

Ročník: Bc., 3. ročník

Téma: Komunikácia a jej miesto v riadení stavebného podniku

Vedúci práce: doc. Ing. Mária Trojanová, PhD.

 

Víťazom GRATULUJEME.

Komentáre sú uzavreté.