Katedra technológie a manažmentu stavieb

Výsledky ŠVOČ Sekcia č.4: Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológie stavieb

1. miesto Rumanová Petra, Názov práce: Vedenie ľudí v stavebnom podniku

2. miesto Ďurinová Michaela, Názov práce: Modelovanie zmien parametrov prevádzkovej spôsobilosti netuhých vozoviek v systéme hospodárenia s vozovkou

3. miesto Legéň Martin, Názov práce: Vybrané technológie výstavby výrobnej haly

Víťazke GRATULUJEME.

Reklamy

Komentáre sú uzavreté.