Katedra technológie a manažmentu stavieb

DEKANSKÉ VOĽNO

Z rozhodnutia dekana SvF UNIZA je študentom udelené dekanské voľno nasledovne:

 13.10.2016 od 12.00 – len pre študentov 1. nominálneho ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia – študenti sa od 15.00 zúčastnia slávnostnej imatrikulácie v Aule Datalan

31.10.2016 – pre všetkých študentov SvF UNIZA

18.11.2016 – pre všetkých študentov SvF UNIZA

Reklamy

Komentáre sú uzavreté.