Katedra technológie a manažmentu stavieb

Termíny promócií

7. júla 2016

13:00        absolventi bakalárskeho štúdia:

technológia a manažment stavieb – denné  a  externé  štúdium

8. júla 2016

9:00         absolventi inžinierskeho štúdia:

technológia a manažment stavieb – externé  štúdium

11:00        absolventi inžinierskeho štúdia:

technológia a manažment stavieb – denné štúdium

Reklamy

Komentáre sú uzavreté.