Katedra technológie a manažmentu stavieb


Termíny promócií

7. júla 2016

13:00        absolventi bakalárskeho štúdia:

technológia a manažment stavieb – denné  a  externé  štúdium

8. júla 2016

9:00         absolventi inžinierskeho štúdia:

technológia a manažment stavieb – externé  štúdium

11:00        absolventi inžinierskeho štúdia:

technológia a manažment stavieb – denné štúdium


Zmena úradných hodín Referátu vzdelávania

Z dôvodu konania promócií sú na Referáte vzdelávania SvF UNIZA zrušené úradné hodiny 7. a 8. júla 2016.

Z dôvodu konania zápisov do 1. ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia sú na Referáte vzdelávania SvF UNIZA zrušené úradné hodiny 12., 14. a 29. júla 2016.

Z dôvodu plánovaného vypnutia súčastí UNIZA od elektrickej energie sú na Referáte vzdelávania SvF UNIZA zrušené úradné hodiny 18. júla 2016.

Od 19. júla 2016 do 31. augusta 2016 sú na Referáte vzdelávania SvF UNIZA úradné hodiny v pondelok až štvrtok od 9.00 do 11.00 h.

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.