Katedra technológie a manažmentu stavieb


DEKANSKÉ VOĽNO

Z rozhodnutia dekana SvF UNIZA je študentom udelené dekanské voľno nasledovne:

 13.10.2016 od 12.00 – len pre študentov 1. nominálneho ročníka dennej formy bakalárskeho štúdia – študenti sa od 15.00 zúčastnia slávnostnej imatrikulácie v Aule Datalan

31.10.2016 – pre všetkých študentov SvF UNIZA

18.11.2016 – pre všetkých študentov SvF UNIZA

Reklamy


Termíny promócií

7. júla 2016

13:00        absolventi bakalárskeho štúdia:

technológia a manažment stavieb – denné  a  externé  štúdium

8. júla 2016

9:00         absolventi inžinierskeho štúdia:

technológia a manažment stavieb – externé  štúdium

11:00        absolventi inžinierskeho štúdia:

technológia a manažment stavieb – denné štúdium